Rabu, 02 November 2011

Ketrampilan Damel Rujak

Kompetensi Dasar : Menulis ketrampilan hidup
Materi Klas VIII / 1

1. Keterampilan urip
    Judul : Keterampilan damel rujak
2. Cengkorongan : 1. Akeh wong seng seneng rujak lan regane mirah
                             2. Cara lan bahan kanggo ndamel rujak
                             3. Pesen supaya nguri-uri rujak
3.

Keterampilan Damel Rujak

                Rujak punika kalebet panganan ingkang disenengi tiyang katah. Amargi reginipun kang mirah, rasane enak. Biasane akeh wong dodol ing pinggir dalan. Rujak iku isine kathah buah-buahe lan ana sambele.
                Carane nggawe gampang. Bahane gampang diluru.ing kiwa tengen omah. utawa pasar.  Bahane yaiku nanas, bengkuang, jambu air, dondong, timun, kates, belimbing, semangka, lan bahan kanggo damel sambel yaiku lombok, gula abang, trasi, uyah. Carane yaiku (1) Onceki buahe lan irisi cilik-cilik, (2) Resikk utawa kumbah ngagem toya. Cara ndamel sambel yaiku (1) lombok  dikumbah nganti resik, (2) Lombok,  trasi , uyah  diuleg, sawise alus banjur diulegi gula abtri. lan ditambah toya sithik. Rampung iku, sambel  diwadhahi mangkok lan bahan liyane didosok ing pinggir.
                Punika caranipun lan bahanipun damel rujak, kanthi ngewakani babagan menika sumanggaa sami ngudi supados saged damel rujak piyambak. Buah ing rujak bisa divariasi manut selerane piyambak. monggo dicobi.....

Jeneng : Ananda Erica D.
Kelas : VIII-G
Nomer Absen : 03 

Tidak ada komentar: